Čára

ŠipkaM&J team lodních modelářů z Nové Vsi u Brandýsa nad Labem

Čára

Objednat

Jednotlivé komponenty vyrábím přímo na míru, jsem jejich tvůrce.

Prosím udávejte v?echny rozměry potřebné k výrobě, dolo?ená dokumentace: náčtrtek, foto výkresu. Stejně tak je důle?ité uvést adresu a mobilnlí telefon na kterém mů?eme spolu komunikovat o va?í objednávce

Pokud si nevíte rady co v?e má být v objednávce, tak mě kontaktujte na tel.

čísle 728312260, rád vám zdělím co je?tě k výrobě potřebuji.

Va?e objednávka se bude zhotovovat po obdr?ení zálohy na bankovní účet který vám sdělím na e-mail.

Do čtyř týdnů od okam?iku kdy bude záloha připsaná na účet pak obdr?íte výrobek na adresu kterou uvedete. Pokud zru?íte objednávku do týdne po připsání zálohy na můj účet, bude vám záloha vrácena. V případě pozděj?ího zru?ení objednávky bude záloha pou?ita na náklady spojené se zahájením výroby objednávky.

Dále je mo?no si objednat kompletní osazení v?ech potřebných věcí do va?eho modelu.

Výrobky uvedené v katalogu objednávejte e-mailem (viz kontakt).

V?dy uvádějte v?echny potřebné rozměry.

BEZ potřebných informací a kontaktu na vás NEMŮ?U Va?í zakázku vyhotovit!

s pozdravem Martin Karpatský

Čára

Šipka© Wan-To 2005OddělovačOptimalizováno pro prohlížeče Mozilla Firefox, Opera 7 a Microsoft Internet Explorer 6.0

Čára